Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Kinh doanh

5.0/5 (1 votes)
Danh mục

Kinh doanh là một khái niệm chúng nói về các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cung cấp dịch vụ do các chủ thể kinh doanh thực hiện với mục tiêu tạo ra lơi nhuận. Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế ở Việt Nam thuật ngữ này được sử dụng trong luật doanh nghiệp năm 1990