Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Địa chỉ chi cục thuế tphcm

5.0/5 (1 votes)
- 9

Mọi hoạt động kế toán và pháp lý của doanh nghiệp đều chịu sự điều phối, kiểm soát và hỗ trợ của các cơ quan quản lý thuế, đặc biệt là chi cục thuế tại Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành Phố - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Vậy chi cục thuế là gì? Vai trò của chi cục thuế là gì?

Địa chỉ chi cục thuế tphcm

Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp chi tiết những thông tin liên quan đến chi cục Thuế và tổng hợp gửi tới quý khách hàng danh sách địa chỉ chi cục thuế tại tphcm để hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành tốt các công việc liên quan đến kế toán, hồ sơ, chứng từ. Cùng tìm hiểu bài viết này nhé.

1. Chi cục thuế là gì?

Chi cục thuế là tổ chức quản lý thuế cấp Quận/ Huyện/Thị xã/ Thành phố trực thuộc Cục thuế cấp Tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục thuế gồm các tổ chuyên môn, tổ nghiệp vụ và các đội/ tổ/ trạm trực tiếp quản lý việc thu thuế. 


Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.1 Vai trò của chi cục thuế là gì?

Theo quyết định 110/QĐ-BTC 2019, chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thuế khu vực là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan, Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

 • Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.
 • Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.
 • Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.
 • Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
 • Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.
 • Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
 • Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 • Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
 • Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
 • Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

1.3 Cơ cấu cơ quan quản lý thuế nhà nước và các khái niệm liên quan

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến các doanh nghiệp mô hình tổ chức cơ quan quản lý thuế nội địa của nhà nước (mô hình này khác với cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu):

 • Quyền cao nhất: Chính Phủ
 • Bộ Tài Chính
 • Tổng cục thuế: bộ máy làm việc gồm 12 vụ, văn phòng, thanh tra, ban cải cách và hiện đại hóa, trưởng nghiệp vụ thuế, tạp chí thuế, cục công nghệ thông tin
 • Cục thuế: bộ máy làm việc gồm 14 phòng chức năng tại tphcm, hà nội và 11 phòng chức năng đối với các cục thuế còn lại.
 • Chi cục thuế.

Trong đó:

Tổng cục thuế (trực thuộc Bộ Tài chính) là cơ quan cao nhất trong hệ thống quản lý thuế nội địa của nhà nước.

Cục thuế (trực thuộc Tổng cục thuế) là cơ quan quản lý thuế cấp Tỉnh/ Thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương. Cơ cấu tổ chức Cục thuế của các Tỉnh/ thành, đặc khu sẽ bao gồm các phòng chức năng, phòng nghiệp vụ - trong đó, phòng thu thuế tổ chức theo đối tượng thu thuế.

2. Các địa chỉ chi cục thuế tphcm

Tân Thành Thịnh xin tổng hợp gửi tới quý khách hàng danh sách các địa chỉ chi cục thuế tphcm tại các quận huyện với đầy đủ những thông tin liên hệ như sau:


2.1 Chi cục thuế quận 1

Chi cục Thuế Quận 1 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 1 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 8 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3910 6241
 • Email: cctq1.hcm@gdt.gov.vn
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-17h00)

2.2 Chi cục thuế quận 2

Chi cục Thuế Quận 2 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 2 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3742 3446        
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.3 Chi cục thuế quận 3

Chi cục Thuế Quận 3 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 3 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 152-153 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3934 9001
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.4 Chi cục thuế quận 4

Chi cục Thuế Quận 4 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 4 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: Hẻm 42 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (028) 3825 4568
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.5 Chi cục thuế quận 5

Chi cục Thuế Quận 5 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 5 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: Số 105 -107 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, TPHCM
 • Số điện thoại: 028 3859 0157
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.6 Chi cục thuế quận 6

Chi cục Thuế Quận 6 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 6 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 683 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3969 7716
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.7 Chi cục thuế quận 7

Chi cục Thuế Quận 7 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 7 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 350 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3872 0242
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.8 Chi cục thuế quận 8

Chi cục Thuế Quận 8 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 8 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3850 1032
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.9 Chi cục thuế quận 9

Chi cục Thuế Quận 9 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 25 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3730 8337
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.10 Chi cục thuế quận 10

Chi cục Thuế Quận 10 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 10 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3864 1161
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.11 Chi cục thuế quận 11

Chi cục Thuế Quận 11 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 11 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: Số 270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TPHCM
 • Số điện thoại: (028) 3963 0585
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

2.12 Chi cục thuế quận 12

Chi cục Thuế Quận 12 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 12 theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3891 7478
 • Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30-16h30)

3. Đại lý thuế tại tphcm - Tân Thành Thịnh

Đại Lý Thuế Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán trọn gói, tư vấn thành lập doanh nghiệp và mọi vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, mang đến sự an tâm cho khách hàng, đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.


Là đơn vị được cơ quan thuế cấp giấy phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế tại tphcm. Tân Thành Thịnh luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp mọi dịch vụ đảm bảo chính xác và nhanh nhất. Cam kết chịu mọi trách nhiệm với từng hồ sơ, chứng từ cho doanh nghiệp, giúp giảm thiếu mọi rủi ro.

Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế, kiểm toán viên, kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, với đầy đủ chứng chỉ hành nghề, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong vấn đề về tư vấn, tài chính, thuế, kế toán, thành lập công ty…. kể cả những vấn đề khó.

3.1 Các dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ liên quan đến thành lập công ty, kế toán và thuế. Tùy vào từng nhu cầu sử dụng của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn, báo giá vui lòng liên hệ Hotline: 028 3985 8888 - 0909 54 8888

 • Tư vấn doanh nghiệp
 • Thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ báo cáo thuế
 • Dịch vụ kê khai thuế
 • Dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Giải thể doanh nghiệp
 • ....

3.2 Lợi ích nhận được khi sử dụng dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kế toán – thuế - thành lập công ty. Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ và đồng hành hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, doanh nghiệp sẽ nhận được những giá trị sau:

 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, giải đáp mọi vấn đề khó khăn của khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên luôn nắm vững các nghiệp vụ, hiểu biết thấu đáo về luật pháp giúp bảo vệ quyền lợi cho mọi doanh nghiệp.
 • Phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, tối ưu và nhanh chóng.
 • Chất lượng dịch vụ cam kết đảm bảo.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi tình huống.

3.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về địa chỉ chi cục thuế tphcm, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán, thuế uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm thuế pit là gì

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN