Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì?

5.0/5 (2 votes)
- 10

Công ty tnhh 1 thành viên là một hình cực kỳ phù hợp với những doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ ở nước ta, đặc biệt là những mô hình star-up. Vậy công ty tnhh 1 thành viên là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về bài viết này nhé.

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì?

1. Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). 

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.


1.1 Đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp.

1.2 Quy định về góp vốn công ty tnhh 1 thành viên

Các quy định về công ty tnhh 1 thành viên theo Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc góp vốn công ty tnhh 1 thành viên như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. 
 • Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 
 • Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

1.3 Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Để được cấp phép thành lập công ty tnhh 1 thành viên thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

a) Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Tổ chức, cá nhân, có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây: 

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định,các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

b) Tên công ty TNHH 1 thành viên

Tên công ty TNHH 1 thành viên phải đúng theo quy định, có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch. 

Tên tiếng việt gồm: Tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng. Đồng thời tên công ty phải tránh gây nhầm lẫn, tránh trùng lặp với đơn vị khác để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay quản lý của cơ quan nhà nước.

c) Trụ sở công ty TNHH 1 thành viên

Trụ sở công ty TNHH đòi hỏi cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng, được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh và nghĩa vụ kê khai thuế sau này. Đối với địa chỉ doanh nghiệp thì không được đặt tại chung cư, nhà tập thể.

d) Ngành nghề công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp được phép kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề có điều kiện cần cần có giấy phép con, giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề.

2. Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Theo Chương II Thành lập doanh nghiêp và Chương III Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về trình tự, thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên như sau:


2.1 Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tham gia thành lập công ty tnhh1 thành viên cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty tnhh
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây

+/ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+/ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

+/ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

2.2 Các bước thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Trình tự các bước thành lập công ty tnhh 1 thành viên như sau:

a) Bước 1: Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

b) Bước 2:  Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

c) Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

d) Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. 

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

f) Công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên công thông tin hệ thống doanh nghiệp quốc gia.

g) Hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: khắc con dấu và công bố mẫu dấu, kê khai thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và phát hành, mở tài khoản ngân hàng,....

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập.

Hơn thế nữa, họ luôn rất nhạy bén trong việc cập nhật những thay đổi mới nhất về những thông tư, luật lệ mới nhất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho doanh nghiệp. Đến với Tân Thành Thịnh bạn sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

 • Thời gian thực hiện nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao?

4. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Tân Thành Thịnh xin tổng hợp và gửi đến bạn những câu hỏi  mà rất nhiều khách hàng gặp phải khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Cùng tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích trong việc hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty khi có nhu cầu nhé.

4.1 Nên thành lập công ty tnhh 1 thành viên hay 2 thành viên?

Trả lời: Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau, đặc biệt chúng phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh, số lượng thành viên và tiềm lực vốn của doanh nghiệp là nhiều nhất. Tùy vào nhu cầu cụ thể mà lựa chọn loại hình phù hợp.

 • Thông thường công ty tnhh 1 thành viên là sự lựa chọn của cá nhân, muốn làm chủ trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp.
 • Đối với công ty tnhh 2 thành viên thường dành cho các tổ chức, các nhóm cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp, hợp tác phát triển kinh doanh.

4.2 Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên là bao nhiêu?

Trả lời: Ngày nay, các hồ sơ và thủ tục thành lập công ty đã được đơn giản hóa. Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên dao động trong khoảng từ 1.500.000đ – 4.500.000đ tùy vào gói dịch vụ lựa chọn. Để biết được mức chi phí chính xác nhất, phù hợp với từng nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ. 

4.3 Vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên bao nhiêu?

Trả lời: Pháp luật không quy định vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiêp (trừ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện - vốn điều lệ bắt buộc phải bằng vốn pháp định ngành nghề kinh doanh). Tùy vào tiềm lực vốn và kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tự do đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp.

Tuy nhiên vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ năng lực công ty, sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực trong việc đấu thầu, tham gia các dự án lớn và cả việc đóng thuế. Vì thế doanh nghiệp cần có sự cân nhắc để lựa chọn mức vốn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình.

4.4 Công ty tnhh có hội đồng quản trị không?

Trả lời: Không. Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp thì hội đồng quản trị chỉ được thành lập trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Đối với công ty tnhh thì chỉ có hội đồng thành viên khi đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

4.5 1 cá nhân được phép thành lập bao nhiêu công ty tnhh?

Trả lời: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng bị cấm tại Điều 18 Luật Doanh Nghiệp đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Và Luật Doanh Nghiệp không cấm 1 cá nhân trong việc thành lập bao nhiêu công ty tnhh.

Vậy 1 cá nhân được phép thành lập bao nhiêu công ty tnhh cũng được, miễn phải có năng lực quản lý và điều hành nhiều công ty, đảm bảo mang lại những hiệu quả kinh doanh và giá trị cho xã hội.

Trên đây là bài viết về thành lập công ty tnhh 1 thành viên, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về việc thành lập công ty tnhh 1 thành viên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm thành lập công ty có cần bằng cấp không

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN