Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

0/5 (0 votes)
- 8

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là nhóm ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là phải đảm bảo an ninh, trật tự theo đúng quy định. Do đó, mỗi cá nhân, tổ chức trước khi thực hiện kinh doanh nhóm ngành nghề này thì bắt buộc cần phải thực hiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo đúng quy định.


Ở bài viết này, Lành Group sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc về thủ tục xin giấy phép kinh doanh đặc biệt kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Những quy định kinh doanh dịch vụ bảo vệ và những hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ đầy đủ, chi tiết. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé.

1. Đặc điểm ngành dịch vụ bảo vệ

Theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP: “Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận từ hoạt động đó”.


Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện đảm bảo an ninh trật tự nên phải có quy định và điều kiện kinh doanh ngành nghề dịch vụ này. Do đó khi thực hiện xin giấy phép kinh doanh thì các tổ chức, cơ sở kinh doanh cần phải xin giấy phép an ninh trật tự cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ này.

1.1 Danh mục ngành nghề dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm các hình thức sau: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và Bảo vệ các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhóm mã ngành nghề bảo vệ, hệ thống bảo an gồm có:

 • 8010: Hoạt động bảo vệ tư nhân
 • 8020 : Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • 8030 : Dịch vụ điều tra

Trong đó nhóm mã ngành nghề bảo vệ, hệ thống bảo an

a) 8010: Hoạt động bảo vệ tư nhân

Nhóm hoạt động bảo vệ tư nhân gồm: Việc cung cấp các dịch vụ sau: dịch vụ tuần tra và bảo vệ, nhận và chuyển tiền, hóa đơn hoặc các tài sản có giá trị khác với người và thiết bị bảo vệ đi kèm những tài sản trên trong quá trình di chuyển. Nhóm hoạt động bảo vệ tư nhân cũng gồm:

 • Dịch vụ xe bọc thép
 • Dịch vụ vệ sĩ
 • Dịch vụ máy dò tìm
 • Dịch vụ in dấu vân tay
 • Dịch vụ bảo vệ an toàn.

Loại trừ: Hoạt động an toàn được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

b) 8020: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

Nhóm dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn gồm:

 • Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo dưỡng.
 • Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

Các đơn vị thực hiện hoạt động này cũng có thể tham gia vào việc bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn. Loại trừ:

 • Lắp đặt hệ thống báo động an toàn điện tử được phân vào nhóm 43210 (Lắp đặt hệ thống điện)
 • Bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn, không có kiểm tra, lắp đặt hoặc dịch vụ bảo dưỡng được phân vào nhóm 47599 (Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh)
 • Tư vấn bảo đảm an toàn được phân vào nhóm 74909 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu).
 • Hoạt động trật tự an toàn được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).
 • Dịch vụ làm chìa khóa được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

c) 8030 : Dịch vụ điều tra

Nhóm dịch vụ điều tra gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử. Các hoạt động của tất cả các thám tử tư nhân, thuộc các loại khách hàng hoặc mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này.

1.2 Các quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để thực hiện được các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh và hoạt động ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì phải tuân thủ những quy định và điều kiện dưới đây:

a) Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP yêu cầu đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật. 

Cơ sở, tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng điều kiện về mức vốn pháp định để thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ đối với tổ chức, cá nhân trong nước là 2.000.000.000 đồng.

b) Điều kiện để được đào tào nhân viên dịch vụ bảo vệ

Không phải tổ chức, doanh nghiệp nào kinh doanh dịch vụ bảo vệ cũng được thực hiện đào tạo nhân viên bảo vệ nếu không đáp ứng những điều kiện theo Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cụ thể: Điều 12. Những cơ sở sau đây đủ điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ như sau:

 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này
 • Trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân
 • Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an từ cấp tỉnh trở lên
 • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định này tài liệu chứng minh về chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung giáo trình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;
 • Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;
 • Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;
 • Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);
 • Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

Các cơ sở chỉ được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền sát hạch đánh giá kết quả và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) cho những nhân viên dịch vụ bảo vệ đạt yêu cầu trong đợt sát hạch.

c) Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

 • Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh không vi phạm pháp luật, đặc biệt đối với người nước ngoài phải cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ .Để nhanh chóng đi vào kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì mọi cơ sở kinh doanh, tổ chức cần phải chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục các bước xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

2.1 Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm có:

a) Hồ sơ xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực), nếu trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi rõ ngành nghề đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi thêm xác nhận ngành nghề kinh doanh của phòng đăng ký kinh doanh.
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Bản sao có chứng thực)

b) Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ hoạt động công ty.
 • Danh sách cổ đông/ thành viên.
 • Giấy xác nhận số tiền ký quỹ vốn pháp định của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Bản khai ký lịch có dán ảnh và có dấu xác nhận của chính quyền địa phương (ủy ban xã/ phường)
 • Lý lịch tư pháp của người đứng đầu và các thành viên tham gia thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • CMND các cổ đông/ thành viên bản sao có chứng thực.
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu sử dụng dịch vụ thành lập công ty bảo vệ)

2.2 Thủ tục các bước xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Sau đây là quy trình các bước xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

a) Bước 1: Đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp

Hồ sơ chuẩn bị thành lập doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ thì bạn tiến hành nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu bạn bận rộn, bạn không có nhiều thời gian và chuẩn bị hồ sơ, đợi duyệt và hoàn tất thủ tục thì có thể sử dụng dịch vụ thành lập công ty để giúp bạn thực hiện nhanh chóng quá trình này.

b) Bước 2: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hồ sơ được duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện việc công bố thông tin lên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục đúng quy định.

c) Bước 3: Khắc con dấu và công bố sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.

 • Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
 • Số lượng con dấu.
 • Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Sau khi làm con dấu thì phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. 

d) Bước 4: Đăng ký kê khai thuế

Sau khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp cần thực hiện thêm một số thủ tục sau:

 • Kê khai lệ phí môn và nộp thuế môn bài.
 • Lựa chọn và đăng ký phương pháp kê khai tính thuế gtgt.
 • Mở tài khoản ngân hàng, và nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bổ sung thêm thông tin về tài khoản ngân hàng cho Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Treo biển tên tại trụ sở công ty.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động (nếu có lao động)

e) Bước 5: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ kiện kiện về an ninh, trật tự là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp hoạt động. Vì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan công an có thẩm quyền để kiểm tra và giải quyết, cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết

 • Cơ quan cấp phép: Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công ty đặt trụ sở
 • Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

3. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Lành Group

Công ty LÀNH GROUP là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Tây Ninh, uy tín và chất lượng với dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu mọi rủi ro và cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.


Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, LÀNH GROUP cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3.1. Quy trình thành lập công ty tại Lành Group

Đến với LÀNH GROUP, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tây Ninh thực hiện các bước như sau

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý. Đặc biệt và tư vấn vốn điều lệ, đặt tên…
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.
 • Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, thủ tục với cơ quan ban ngành
 • Bước 5: Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Bước 7: Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….
 • Bước 8: Đồng hành cùng hộ kinh doanh xử lý những vấn đề phát sinh sau khi hoạt động (nếu có yêu cầu)

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì hay cần tư vấn hỗ trợ việc thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ, xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Tây Ninh thì liên hệ ngay Lành Group để được giải đáp nhé. 

>> Các bạn xem thêm giấy phép kinh doanh du lịch 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Lành Group

 • Tel: 18008152 - Hotline: 0903966988
 • Email: lanh@lanhgroup.com
 • Website:www.lanhgroup.com
 • Trụ sở: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở: Lanhgroup Tower :429 Đường 30/4 Tp. Tây Ninh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN