Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Quyết định về việc thành lập công ty cổ phần

5.0/5 (1 votes)
- 18

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm vượt trội như: khả năng huy động vốn, số lượng thành viên tham gia… Chính vì thế, công ty cổ phần được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn làm loại hình kinh doanh.

Quyết định về việc thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần trước hết cần phải có quyết định thành lập công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông. Vậy quyết định về việc thành lập công ty cổ phần là gì? Khi thành lập công ty cổ phần cần phải đáp ứng những quy định nào? Hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định thành lập công ty là gì?

Thành lập công ty là sự hình thành một doanh nghiệp mới trong nền kinh tế. Việc thành lập công ty được hiểu theo 2 góc độ như sau:

1.1 Về góc độ kinh tế: Thành lập công ty là quá trình chuẩn bị các vấn đề, điều kiện kinh doanh để thành lập tổ chức kinh tế. Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị những điều kiện liên quan như tên, địa chỉ trụ sở, máy móc, thiết bị, nhân sự...

1.2 Về góc độ pháp lý: Chủ doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các thủ tục pháp lý về thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những hồ sơ, thủ tục này sẽ đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào loại hình công ty.

Theo đó, quy định thành lập công ty là các quy định về hình thức pháp lý của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cách thức góp vốn, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp… mà nhà đầu tư cần phải thực hiện đúng theo quy định để mở công ty.

1.1 5 quy định về việc thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần, trước hết chủ đầu tư cần đáp ứng được 05 quy định quan trọng về việc thành lập công ty cổ phần như sau:

a) Quy định về chủ thể thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, đây là điều kiện bắt buộc để thành lập công ty CP.

Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần không là Giám đốc/ Tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác.

b) Quy định về tên công ty cổ phần

Tên công ty không được trùng lắp hay gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước trong toàn quốc gia. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội… Tên công ty không được gây mất thuần phong mỹ tục. 

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

Tên doanh nghiệp = tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng

VD: Công ty cổ phần Xây dựng Vương Phát

 • Loại hình doanh nghiệp = CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Tên riêng = LĨNH VỰC XÂY DỰNG, tên riêng = Vương Phát

>> Các bạn xem thêm các loại hình doanh nghiệp hiện nay

c) Quy định về trụ sở công ty

Lúc thành lập công ty cổ phần buộc phải có trụ sở giao dịch. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

d) Quy định về ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. Đối với những ngành nghề có điều kiện buộc phải thỏa mãn những điều kiện để được thành lập. 

e) Quy định về vốn điều lệ/ vốn pháp định:

+ Vốn điều lệ do các cổ đông đóng góp hoặc cam kết trong một khoảng thời gian nhất định, được ghi vào trong Điều lệ của công ty cổ phẩn.

+ Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty cổ phần. Theo quy định của pháp luật, vốn pháp định áp dụng đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

1.2 Ai là người quyết định thành lập công ty cổ phần?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 138, Luật doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Theo đó, trong công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông được xem là cơ quan đại diện quyền lực, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. 

Vì thế đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, có thẩm quyền quyết định đối với hầu hết các quyết định quan trọng của công ty. Chính vì thế, quyết định thành lập công ty cổ phần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

2. Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Quyết định thành lập công ty cổ phần là văn bản được lập ra trước khi thành lập công ty thể hiện ý chí của các thành viên sáng lập hoặc các cổ đông cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh. Dưới đây là mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần 2021, doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu này.

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng...   năm

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./…...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1......................................

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

………………………………

Điều 4. Thời gian thực hiện……..............

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

>> Các bạn có thể tại file mẫu quyết định thành lập công ty

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty Cổ phần? Bạn lo lắng về các thủ tục hành chính rườm rà? Bạn chưa nắm rõ về cách vận hành cũng như quản trị doanh nghiệp? Bạn mong muốn rút ngắn thời gian trong việc hoàn thành thủ tục?   Với dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM, như thành lập Cổ phần , công ty tnhh, doanh nghiệp tư nhân  Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trên.

Tân Thành Thịnh tự hào là công ty với hơn 19 năm kinh nghiệm trên thị trường, đã tư vấn và hỗ trợ thành lập cho hàng nghìn doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp nói chung và việc thành lập công ty cổ phần nói riêng.

 

a) Gói dịch vụ tư vấn - thành lập công ty cổ phần của Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn – thành lập doanh nghiệp do Tân Thành Thịnh cung cấp bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ A – Z với những công việc sau:

 • Tư vấn các quy định về thành lập công ty cổ phần
 • Tư vấn tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh ( nếu khách hàng có nhu cầu)
 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty và các vấn đề có liên quan
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo thông tin khách hàng cung cấp
 •  Nộp hồ sơ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như Công bố thông tin, khắc dấu pháp nhân
 • Hoàn tất thủ tục xin Giấy phép con với các loại hàng hóa cần điều kiện (nếu có)
 • Các vấn đề khác theo yêu cầu khách hàng.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, đúng trình tự pháp luật
 • Chuyên viên thực hiện có chuyên môn cao và kinh nghiệm
 • Chi phí trọn gói không phát sinh
 • Chi phí trao đổi từ ban đầu để khách hàng có thể nắm rõ.
 • Nhiều chế độ ưu đãi khi đăng ký dịch vụ trọn gói.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Quyết định về việc thành lập công ty cổ phần. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho mình. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần các bạn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được tư vấn cụ thể.

>> Các bạn xem thêm phân biệt công ty tnhh và công ty cổ phần

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN