Trang chủ

Tư vấn doanh nghiệp

Máy phát điện

Gạch lát nền

Tôn lợp mái

Chăm sóc thú cưng

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

5.0/5 (2 votes)
- 8

Thuế giá trị gia tăng (gtgt) là một trong những loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước khi thành lập công ty và kinh doanh. Có 2 phương pháp kê khai thuế gtgt là kê khai thếu gtgt theo phương pháp khấu trừ và kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp.

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Tại bài viết này, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ và hướng dẫn cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ một cách chi tiết. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Khấu trừ thuế gtgt

Không phải toàn bộ thuế GTGT đầu vào phát sinh đều được “khấu trừ”. Phương pháp khấu trừ thuế gtgt chỉ doanh dụng cho những doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật gồm:

 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên.
 • Doanh nghiệp tư nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

1.1 Khấu trừ thuế gtgt là gì?

Khấu trừ thuế gtgt là việc “bù trừ” giữa thuế gtgt đầu vào của hàng hóa dịch vụ với thuế gtgt đầu ra phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phần thuế GTGT đã khấu trừ là số thuế cần nộp vào ngân sách được xác định một cách trực tiếp, căn cứ trên hiệu số thuế các khâu trong quá trình sản xuất, lưu hàng hóa - dịch vụ.


Thuế giá trị gia tăng đầu vào là số được ghi trên hóa đơn đỏ khi mua hàng hóa – dịch vụ hoặc trên chứng từ nộp thuế với hàng hóa nhập khẩu. Số thuế vat đầu vào được dùng để tính khấu trừ = giá mua chưa thuế x % thuế suất GTGT.

Thuế gtgt đầu ra là thuế gtgt được khấu trừ tính trên số hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra phải chịu thuế. Số thuế vat đầu ra được dùng để tính khấu trừ = giá bán hàng hóa chưa thuế x % thuế suất GTGT.

1.2 Điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào

Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ được kê khai, khấu từ thuế gtgt đầu vào khi và chỉ khi đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Có hóa đơn gtgt hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế gtgt nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế gtgt thay cho doanh nghiệp nước ngoài theo đúng quy định của Bộ Tài Chính.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
 • Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện trên thì còn phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

2. Các trường hợp không được khấu trừ thuế gtgt

Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC (một số khoản được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC), những trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) gồm:


2.1 Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật

 • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu trên hóa đơn
 • Không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán.
 • Không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hóa đơn mang tên, tỏ chức cá nhân được ủy quyền theo hướng dẫn tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).
 • Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo).
 • Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

2.2 Không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Do đó, bạn cần lưu ý những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT phải được thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ.

2.3 Thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.

2.4 Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. Thuế gtgt hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 26/2015/TT-BTC, thuế gtgt hàng nhập khẩu hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp khấu trừ nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ của việc nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Bộ Tài Chính, cụ thể:

 • Có đầy đủ chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

4. Hạch toán khấu trừ thuế gtgt đầu vào và đầu ra

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng cách định khoản hạch toán thuế gtgt đầu vào và đầu ra theo phương pháp khấu trừ bằng tài khoản 133 như sau:


4.1 Hạch toán khấu trừ thuế gtgt đầu

Khi mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán hạch toán:

 • Nợ TK 156, 152, 153, 211, 641, 642, 242... : giá chưa thuế.
 • Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có TK 111, 112, 331.. : số tiền phải trả nhà cung cấp.

4.2 Hạch toán khấu trừ thuế gtgt ra

Căn cứ vào hóa đơn đầu ra hạch toán:

 • Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán).
 • Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT).
 • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

4.3 Hạch toán điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

a) Bên bán:

 • Nợ TK: 511
 • Nợ TK: 33311

b) Bên mua:

Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị hàng hóa:

 • Nợ TK: 111, 112, 331
 • Có TK: 156
 • Có TK: 1331

Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán:

 • Nợ TK: 111, 112, 331
 • Có TK: 632
 • Có TK: 1331

Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi Giảm chi phí đó xuống:

 • Nợ TK: 111, 112, 331
 • Có TK: 154, 642 ...
 • Có TK: 1331

4.4 Hạch toán điều chỉnh tăng thuế gtgt được khấu trừ

a) Bên bán:

 • Nợ TK : 111, 112, 131
 • Có TK: 511
 • Có TK : 33311

b) Bên mua:

Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Tăng Giá trị hàng hóa, ghi:

 • Nợ TK: 156
 • Nợ TK: 1331
 • Có TK: 331, 111, 112

Nếu hàng đó đã bán thì ghi Tăng Giá vốn hàng bán:

 • Nợ TK: 632
 • Nợ TK: 1331
 • Có TK: 331, 111, 112

Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Tăng chi phí đó lên:

 • Nợ TK: 154, 642...
 • Nợ TK: 1331
 • Có TK: 331, 111, 112

5. Hướng dẫn cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Cách tính số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Trong đó:

 • Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định).

5.1. Cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ bằng phần mềm HTKK

Có 3 bước kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ bằng phần mềm HTKK như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn thuế gtgt và chọn tờ khai thuế 01/GTGT để kê khai.

Lưu ý: chọn kỳ kê khai thuế là tháng hoặc quý và chọn trạng thái kê khai ban đầu hay chỉnh sửa để thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan thuế.

 • Bước 2: Điền thông tin tờ khai thuế theo mẫu
 • Bước 3: Hoàn ttaas kê khai, bạn thực hiện kết xuất file tờ khai ở định dạng *XML và nộp tại trang mạng thudientuw.gdt.gov.vn và nộp thuế theo yêu cầu (nếu có)

5.2 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế gtgt

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Lưu ý thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế. Tức là, sau khi nộp tờ khai xong, nếu trên tờ khai có phát sinh tiền thuế GTGT phải nộp thì nộp ngay số Tiền thuế GTGT đó.

6. Công ty tư vấn thuế Tân thành Thịnh

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – thuế, Tân Thành Thịnh đã và đang cung cấp hơn 20.000 khách hàng có quy mô lớn nhỏ khác nhau tin tưởng lựa chọn để hỗ trợ các vấn đề pháp lý, kê khai thuế, hồ sơ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế…. để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ đối với nhà nước.


Đến với Tân Thành Thịnh, bạn sẽ hoàn toàn an tâm và tin tưởng bởi đội ngũ chuyên viên kế toán của chúng tôi được tuyển chọn đầu đầu vào với những tiêu chuẩn cao, họ luôn có năng lực chuyên môn vững, dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lý mọi vấn đề liên quan đế thuế, chứng từ, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.

Hơn thế, Tân Thành Thịnh là đại lý thuế trực tiếp của Tổng Cục Thuế tphcm, chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng và chịu trách nhiệm trực tiếp với các cơ quan ban ngành về những hồ sơ, chứng từ. Giúp công ty hạn chế được các rủi ro và an tâm hoạt động kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ về mọi thủ tục liên quan đến kê khai thuế, nộp thuế và các vấn đề liên quan thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn nhanh nhất nhé.

6.1 Quy trình kê khai thuế tại Tân Thành Thịnh

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

 • Bước 2: Tư vấn và đề xuất giải pháp.
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện kê khai thuế.
 • Bước 4: Hoàn thành kê khai và giải  đáp những thắc mắc liên quan, những vấn đề phát sinh.

Thông thường việc kê khai thuế được Tân Thành Thịnh hỗ trợ trọn gói miễn phí trong gói dịch vụ thành lập công ty hoặc riêng lẻ theo từng nhu cầu của khách hàng. 

Tùy vào mỗi nhu cầu quy trình kê khai thuế sẽ được hỗ trợ linh hoạt, đảm bảo mang lại những lợi ích tốt nhất cho công ty, cho khách hàng cụ thể.

6.2 Cam kết lợi ích khách hàng nhận được

 • Hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp
 • Thời gian nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành trong việc kê khai thuế.
 • Chi phí cố định, không phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giá trị. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc các vấn đề khác liên quan đến kế toán, thuế, thành lập doanh nghiệp hay các vấn đề pháp lý thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc đồng hành hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>> Các bạn xem thêm phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN